NIVO UV ZRAČENJA U BEOGRADU JE !


KVALITET VAZDUHA NA TERITORIJI BEOGRADA JE DOBAR!

Trenutni podaci

Kvalitet vazduha ocenjen je 26.09.2023. 03:00 - 03:59
Kvalitet Stanica Mreža SO2 PM2.5 CO NO2 O3 PM10 UVI
DOBAR Beograd Ovča IPH-BGD 15.5 17 0.35 9.78 5.74 18.9
DOBAR Beograd Zemun TB IPH-BGD 10.4 22.7 30.1
DOBAR Beograd Despota Stefana IPH-BGD 8.75 24.2 0.23 16.8 33.1
DOBAR Beograd Oml. brigada IPH-BGD 5.11 25.7 6.11 5.63 30.3
DOBAR Beograd Obrenovac IPH-BGD 8.48 20.8 5.72 26.3
DOBAR Beograd Obrenovac Ušće IPH-BGD 1.21 26.7 4.75 29.3
DOBAR Beograd Lazarevac IPH-BGD 9.29 24.6 3.09 27.3 34.2
ODLIČAN Beograd Vinča IPH-BGD 8.6 12.9 0.2 15.1 0.75 14.5 0
ODLIČAN Beograd Dragiša Mišović IPH-BGD 12.6 8.62 21.7 16.8
ODLIČAN Beograd Jajinci IPH-BGD 7.91 14.1 0.15 9.8 13.3 16
Beograd ADA IPH-BGD 0
DOBAR Veliki Crljeni IPH-BGD 18.6 22.9 0.15 3.7 29.1
DOBAR Beograd Topčiderska Zvezda IPH-BGD 6.28 15.9 0.56 8.93 11 20.9
DOBAR Beograd Vračar Dom zdravlja IPH-BGD 9.05 15.5 0.52 13.2 12.3 19.1
DOBAR Beograd Bežanijska kosa IPH-BGD 1.82 20.3 0.2 7.71 17.3 23.4
DOBAR Beograd Banovo brdo IPH-BGD 5.36 17.8 0.05 7.8 23.1 22.1
DOBAR Beograd Ada petlja IPH-BGD 4.91 22.1 0.21 10 14.9 29.3
DOBAR Beograd Surčin IPH-BGD 9.34 15.1 0.3 7.89 9.79 17.1
DOBAR Beograd Zemun Ugrinovačka IPH-BGD 3.46 19.6 0.47 11.1 12.6 26.1
DOBAR Beograd Borča IPH-BGD 4.48 19.5 0.27 9.93 7.94 24
DOBAR Beograd Franša Deperea IPH-BGD 11.6 19.3 0.67 13.9 11.8 24.8
DOBAR Beograd Leštane IPH-BGD 5.44 16.2 1.3 4.67 22.7
ODLIČAN Beograd Stojčino Brdo IPH-BGD 7.3 10.4 0.24 21.1 3.86 10.5
DOBAR Beograd Barajevo IPH-BGD 7.76 19.2 0.08 3.9 30.5 26.3
ODLIČAN Beograd Ada Marina IPH-BGD 5.29 9.78 0.05 6.99 23 10.2
DOBAR Beograd Mladenovac IPH-BGD 10.1 18.5 0.16 6.06 18.5 24.7
DOBAR Beograd Sopot IPH-BGD 10.4 17.1 0.32 5.22 30.2 22.9
ODLIČAN Beograd Resnik IPH-BGD 5.49 12.6 0.2 6.95 20.5 14.8
DOBAR Beograd Mirijevo IPH-BGD 1.16 19.7 1.06 20.2 2.71 27.3
DOBAR Beograd na vodi IPH-BGD 3.34 21.8 0.27 7.85 26 27.4
ODLIČAN Beograd Danijelova IPH-BGD 4.24 13.9 0.05 9.61 17.1 17
DOBAR Srednja vrednost 7.26 18.3 0.34 9.35 14.9 23

OCENE KVALITETA VAZDUHA

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.

ODLIČAN

ODLIČAN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je odličan, bez rizika po zdravlje stanovništva.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Nema ograničenja u boravku na otvorenom, štaviše u cilju održavanja i unapređenja zdravih stilova života, u ovim uslovima se preporučuje što duži boravak na otvorenom uz fizičke aktivnosti, u skladu sa zdravstvenim stanjem pojedinaca (šetnja, vežbanje na otvorenom, vožnja bicikla i sl.). Ove aktivnosti na otvorenom treba obavljati na što je moguće većoj udaljenosti od vidljivih izvora zagađenja vazduha (saobraćajnice, kućna ložišta i sl.) Ova preporuka se odnosi na celokupnu populaciju, uključujući i osetljive grupe u populaciji.

DOBAR

DOBAR

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je dobar i boravak na otvorenom ne predstavlja nikakav rizik za većinu populacije. Izuzetak je mali broj izrazito osetljivih osoba u populaciji, kod kojih se mogu javiti blage do umerene zdravstvene tegobe (npr. znaci iritacije disajnih organa, kašalj, bol u grlu) i pri nižim koncentracijama zagađujućih materija u odnosu na koncentracije na koje reaguje najveći deo populacije.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za izrazito osetljive osobe: Pratiti eventualnu pojavu simptoma, kao što su: kašalj ili otežano disanje. Ukoliko se jave, razmotriti mogućnost skraćenja i smanjenje intenziteta napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini.

- Preporuka za ostale u populaciji: bez ograničenja tokom boravka na otvorenom.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

PRIHVATLJIV

PRIHVATLJIV

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kod osetljivih grupa* u populaciji se mogu javiti određene zdravstvene tegobe (najčešće pogošanje već postojećeg oboljenja), ali se ne očekuju efekti na zdravlje zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Preporuka za osetljive grupe: Može se boraviti napolju, ali pratiti eventualnu pojavu simptoma kao što su kašalj, otežano disanje, a dodatno i pojavu lupanja srca i neuobičajenog osećaja umora kod osoba sa oboljenjima srca. Ukoliko se jave ovi simptomi, skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini, a ako se simptomi zadrže i nakon preduzimanja ovih mera, obratiti se svom lekaru.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

ZAGAĐEN

ZAGAĐEN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa* mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za osetljive grupe: Izbegavati naporne aktivnosti** u spoljašnjoj sredini. Preusmeriti obavljanje aktivnosti u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

- Preporuka za ostale u populaciji: Skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti**. Praviti češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti u spoljnoj sredini koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

JAKO ZAGAĐEN

JAKO ZAGAĐEN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama* populacije.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za celokupnu populaciju: Izbegavati sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skratiti boravak na otvorenom, preusmeriti obavljanje uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

EFEKTI PO ZDRAVLJE UV ZRAČENJA

Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja ultravioletnom zračenju

NIZAK

NIZAK

Vrednost UV indeksa 1- 2 označava malu opasnost po zdravlje ljudi prilikom izlaganja sunčevim ultraljubičastim (UV) zracima.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Preporučuje se poštovanje sledećih pravila ponašanja prilikom boravka na otvorenom:
• Nosite zaštitne naočare kada je sunčano
• Ukoliko ste skloni da vam koža „lako i brzo izgori“, zaštitite što veću površinu odećom, i kremom za sunčanje sa zaštitnim faktorom SPF 30+,
• Obratite pažnju na svetle površine, kao što su pesak ivoda, koje reflektuju UV zrake, odnosno sa čijih površina se odbijaju UV zraci i time povećavaju izloženost.

SREDNJI

SREDNJI

Vrednost UV indeksa 3-5 predstavlja umeren rizik po zdravlje prilikom nezaštićenog izlaganja sunčevom zračenju.

Preporuke za ponašanje stanovništva

U ovom slučaju, neophodno je poštovati sledeća pravila ponašanja:
• Boravite u hladu u periodu oko sredine dana kada je sunce najjače.
• Prilikom boravka na otvorenom, nosite odeću koja prekriva što veću površinu tela, a koja je po sastavu pamučna ili od drugih prirodnih materijala. Ovakvi prirodni materijali olakšavaju isparavanje znoja, koji predstavlja najvažniji mehanizam termoregulacije pri visokim spoljnim temperaturama. Naime, ljudski organizam se oslobađa najvećeg dela toplotne energije isparavanjem znoja, te se adekvatnim oblačenjem sprečava pregrevanje, odnosno toplotni udar, koji predstavlja jednu od najvećih opasnosti u periodima visokih spoljnih temperatura.
• Takođe, nosite šešir širokog oboda, čime štitite kožu lica i oči, a dodatna zaštita za oči su i naočare sa staklima koja blokiraju UV zrake.
• Na kožu, a naročito na kožu otkrivenih delova tela, nanosite u debljem sloju kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom SPF 30+ na svaka 2 sata, čak i tokom oblačnih perioda
• Obratite pažnju na svetle površine, kao što su pesak i voda, koje reflektuju UV zrake, odnosno sa čijih površina se odbijaju UV zraci i time povećavaju izloženost.

VISOK

VISOK

Vrednost UV indeksa 6-7 predstavlja visok rizik po zdravlje usled nezaštićenog izlaganja sunčevom zračenju. Neophodno je primeniti mere za zaštitu kože i očiju od oštećenja.

Preporuke za ponašanje stanovništva
Neophodno je primeniti mere za zaštitu kože i očiju od oštećenja.

U ovom slučaju, neophodno je poštovati sledeća pravila ponašanja:
• Smanjiti direktno izlaganje suncu u periodu između 10 i 16h.
• Ukoliko ste na otvorenom, boravite u hladovini, nosite odeću od prirodnih materijala koja pokriva što veću površinu tela, šešir širokog oboda i naočare sa staklima koja blokiraju UV zračenje.
• Na kožu, a naročito na kožu otkrivenih delova tela, nanosite u debljem sloju kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom SPF 30+ na svaka 2 sata, čak i tokom oblačnih perioda
• Obratite pažnju na svetle površine, kao što su pesak i voda, koje reflektuju UV zrake, odnosno sa čijih površina se odbijaju UV zraci i time povećavaju izloženost.

VRLO VISOK

VRLO VISOK

Vrednost UV indeksa 8-10 predstavlja veoma visok rizik po zdravlje usled nezaštićenog izlaganja suncu.

Preporuke za ponašanje stanovništva
Neophodno je primeniti i dodatne mere zaštite u odnosu na već navedene, jer oštećenja kože i očiju mogu nastati veoma brzo i biti veoma ozbiljna.

U ovom slučaju, neophodno je poštovati sledeća pravila ponašanja:
• Minimalno direktno izlaganje suncu u periodu između 10 i 16h.
• Ukoliko ste na otvorenom, boravite u hladovini, nosite odeću od prirodnih materijala koja pokriva što veću površinu tela, šešir širokog oboda i naočare sa staklima koja blokiraju UV zračenje.
• Na kožu, a naročito na kožu otkrivenih delova tela, nanosite u debljem sloju kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom SPF 30+ na svaka 2 sata, čak i tokom oblačnih perioda
• Obratite pažnju na svetle površine, kao što su pesak i voda, koje reflektuju UV zrake, odnosno sa čijih površina se odbijaju UV zraci i time povećavaju izloženost.

EKSTREMAN

EKSTREMAN

Vrednost UV indeksa od 11 i više predstavlja ekstremno veliki rizik po zdravlje usled nezaštićenog izlaganja suncu.

Preporuke za ponašanje stanovništva
Neohodno je preduzeti sve raspoložive mere zaštite, naročito kože i očiju, jer oštećenja mogu nastati za nekoliko minuta i biti veoma ozbiljna.

U ovom slučaju, neophodno je poštovati sledeća pravila ponašanja:
• Koliko god je moguće, potpuno izbegavati direktno izlaganje suncu u periodu između 10 i 16h.
• Ukoliko ste na otvorenom, boravite u hladovini, nosite odeću od prirodnih materijala koja pokriva što veću površinu tela, šešir širokog oboda i naočare sa staklima koja blokiraju UV zračenje.
• Na kožu, a naročito na kožu otkrivenih delova tela, nanosite u debljem sloju kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom SPF 30+ na svaka 2 sata, čak i tokom oblačnih perioda
• Obratite pažnju na svetle površine, kao što su pesak i voda, koje reflektuju UV zrake, odnosno sa čijih površina se odbijaju UV zraci i time povećavaju izloženost.

Kriterijumi

ODLIČAN DOBAR PRIHVATLJIV ZAGAĐEN JAKO ZAGAĐEN
NO2 [1h] μg/m3 0 - 50 50.01 - 100 100.01 - 200 200.01 - 400 > 400.01
PM10 [1h] μg/m3 0 - 25 25.01 - 50 50.01 - 90 90.01 - 180 > 180.01
PM2.5 [1h] μg/m3 0 - 15 15.01 - 30 30.01 - 55 55.01 - 110 > 110.01
SO2 [1h] μg/m3 0 - 50 50.01 - 100 100.01 - 350 350.01 - 500 > 500.01
O3 [1h] μg/m3 0 - 60 60.01 - 120 120.01 - 180 180.01 - 240 > 240.01
CO [1h] mg/m3 0 - 5 5.00001 - 7.5 7.50001 - 10 10.00001 - 20 > 20.00001