KVALITET VAZDUHA NA TERITORIJI BEOGRADA JE DOBAR!

Trenutni podaci

Kvalitet vazduha ocenjen je 17.01.2022. 18:00 - 18:59
Kvalitet Stanica Mreža PM10 NO2 CO SO2 PM2.5
DOBAR Beograd Ovča IPH-BGD 24.8 14.4 23.5 22.4
PRIHVATLJIV Beograd Zemun TB IPH-BGD 42.8 38.7 37.4 38.7
DOBAR Beograd Despota Stefana IPH-BGD 33.8 48.9 1.23 42.8 28.6
ODLIČAN Beograd Oml. brigada IPH-BGD 0.41 32.7 32.6 0.39
PRIHVATLJIV Beograd Obrenovac Ušće IPH-BGD 33.7 8.62 30.7
DOBAR Beograd Lazarevac IPH-BGD 26.8 20.3 25.6
DOBAR Beograd Vinča IPH-BGD 25.9 0.42 31.2 24.4
DOBAR Beograd Dragiša Mišović IPH-BGD 31.4 31.9 27.6
PRIHVATLJIV Veliki Crljeni IPH-BGD 60.6 15.6 1.21 42.6 31.2
DOBAR Beograd Topčiderska Zvezda IPH-BGD 30.2 25.7 27.1
DOBAR Beograd Vračar Dom zdravlja IPH-BGD 33.4 37.5 28.7
DOBAR Beograd Bežanijska kosa IPH-BGD 28.4 25.4 26.7
PRIHVATLJIV Beograd Banovo brdo IPH-BGD 46.8 26.9 43.7
PRIHVATLJIV Beograd Ada petlja IPH-BGD 51.9 39.8 32
DOBAR Srednja vrednost 34.2 26.9 0.95 35.9 27.7

OCENE KVALITETA VAZDUHA

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.

ODLIČAN

ODLIČAN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je odličan, bez rizika po zdravlje stanovništva.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Nema ograničenja u boravku na otvorenom, štaviše u cilju održavanja i unapređenja zdravih stilova života, u ovim uslovima se preporučuje što duži boravak na otvorenom uz fizičke aktivnosti, u skladu sa zdravstvenim stanjem pojedinaca (šetnja, vežbanje na otvorenom, vožnja bicikla i sl.). Ove aktivnosti na otvorenom treba obavljati na što je moguće većoj udaljenosti od vidljivih izvora zagađenja vazduha (saobraćajnice, kućna ložišta i sl.) Ova preporuka se odnosi na celokupnu populaciju, uključujući i osetljive grupe u populaciji.

DOBAR

DOBAR

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je dobar i boravak na otvorenom ne predstavlja nikakav rizik za većinu populacije. Izuzetak je mali broj izrazito osetljivih osoba u populaciji, kod kojih se mogu javiti blage do umerene zdravstvene tegobe (npr. znaci iritacije disajnih organa, kašalj, bol u grlu) i pri nižim koncentracijama zagađujućih materija u odnosu na koncentracije na koje reaguje najveći deo populacije.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za izrazito osetljive osobe: Pratiti eventualnu pojavu simptoma, kao što su: kašalj ili otežano disanje. Ukoliko se jave, razmotriti mogućnost skraćenja i smanjenje intenziteta napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini.

- Preporuka za ostale u populaciji: bez ograničenja tokom boravka na otvorenom.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

PRIHVATLJIV

PRIHVATLJIV

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kod osetljivih grupa* u populaciji se mogu javiti određene zdravstvene tegobe (najčešće pogošanje već postojećeg oboljenja), ali se ne očekuju efekti na zdravlje zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Preporuka za osetljive grupe: Može se boraviti napolju, ali pratiti eventualnu pojavu simptoma kao što su kašalj, otežano disanje, a dodatno i pojavu lupanja srca i neuobičajenog osećaja umora kod osoba sa oboljenjima srca. Ukoliko se jave ovi simptomi, skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini, a ako se simptomi zadrže i nakon preduzimanja ovih mera, obratiti se svom lekaru.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

ZAGAĐEN

ZAGAĐEN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa* mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za osetljive grupe: Izbegavati naporne aktivnosti** u spoljašnjoj sredini. Preusmeriti obavljanje aktivnosti u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

- Preporuka za ostale u populaciji: Skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti**. Praviti češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti u spoljnoj sredini koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

JAKO ZAGAĐEN

JAKO ZAGAĐEN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama* populacije.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za celokupnu populaciju: Izbegavati sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skratiti boravak na otvorenom, preusmeriti obavljanje uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

Kriterijumi

ODLIČAN DOBAR PRIHVATLJIV ZAGAĐEN JAKO ZAGAĐEN
SO2 [1h] 0 - 120 120.01 - 220 220.01 - 350 350.01 - 500 > 500.01
NO2 [1h] 0 - 50 50.01 - 100 100.01 - 200 200.01 - 400 > 400.01
CO [1h] 0 - 4.5 4.50001 - 9 9.00001 - 13.5 13.50001 - 18 > 18.00001
PM10 [1h] 0 - 25 25.01 - 50 50.01 - 90 90.01 - 180 > 180.01
PM2.5 [1h] 0 - 15 15.01 - 30 30.01 - 55 55.01 - 110 > 110.01