Grad Beograd i Gradski zavod za javno zdravlje realizuju projekat Psihosocijalna podrška u procesu vantelesne oplodnje.

Projekat podrazumeva pružanje psihološke pomoći parovima tokom svih faza procesa vantelesne oplodnje: za vreme pripreme, tokom trajanja hormonske terapije, pre i posle embriotransfera i nakon testa trudnoće.

Rad sa parovima i pojedincima će se obavljati kroz različite metode savetovanja.

Telefoni savetovališta su: 011 655 5504, 011 655 5505, 011 655 5506.