KVALITET VAZDUHA NA TERITORIJI BEOGRADA JE ZAGAĐEN!

Trenutni podaci

Kvalitet vazduha ocenjen je 27.11.2022. 09:00 - 09:59
Kvalitet Stanica Mreža PM10 PM2.5 NO2 SO2 CO O3
PRIHVATLJIV Beograd Ovča IPH-BGD 49.2 48.4 17.6 2.31 0.6 11.8
PRIHVATLJIV Beograd Zemun TB IPH-BGD 43.7 41.3 25.5 5.31
PRIHVATLJIV Beograd Despota Stefana IPH-BGD 48.9 48 26.8 3.01 0.81
ZAGAĐEN Beograd Oml. brigada IPH-BGD 71.5 68 19 6.71
PRIHVATLJIV Beograd Obrenovac IPH-BGD 48.8 48.1 11.8 7.31
ZAGAĐEN Beograd Obrenovac Ušće IPH-BGD 76.6 73.6 12.6 7.67
ZAGAĐEN Beograd Lazarevac IPH-BGD 114 105 37.1 29.2 21.3
ZAGAĐEN Beograd Vinča IPH-BGD 85 79.4 23.1 8.57 0.83 6.43
PRIHVATLJIV Beograd Dragiša Mišović IPH-BGD 53 51.9 25.4 17.4
ZAGAĐEN Veliki Crljeni IPH-BGD 70.5 68.2 8.61 28 0.76
PRIHVATLJIV Beograd Topčiderska Zvezda IPH-BGD 52.5 51.1 24.4 6.01 0.51 11
ZAGAĐEN Beograd Vračar Dom zdravlja IPH-BGD 74.7 64.5 27.1 4.14 0.61 7.53
ZAGAĐEN Beograd Bežanijska kosa IPH-BGD 62.6 59.7 16.8 5.38 0.91 12.6
ZAGAĐEN Beograd Banovo brdo IPH-BGD 73.1 70.5 20.5 6.5 0.63 11.5
ZAGAĐEN Beograd Ada petlja IPH-BGD 62.1 58.4 21.2 4.01 0.7 9.64
PRIHVATLJIV Beograd Zemun Ugrinovačka IPH-BGD 52.4 50.7 22.9 7.49 0.49 11.2
ZAGAĐEN Beograd Borča IPH-BGD 65.5 63.8 20 4.81 0.83 10.1
ZAGAĐEN Beograd Franša Deperea IPH-BGD 62.6 58 26.7
ZAGAĐEN Beograd Leštane IPH-BGD 86.6 71.3 26.1
ZAGAĐEN Beograd Stojčino Brdo IPH-BGD 107 81 20.6
ZAGAĐEN Beograd Ada Marina IPH-BGD 63.7 61.1 20.8 0.19 11.5
ZAGAĐEN Beograd Mladenovac IPH-BGD 63.4 56.2 26.4
PRIHVATLJIV Beograd Sopot IPH-BGD 51.1 49.6 9.05
ZAGAĐEN Srednja vrednost 66.9 62.1 21.3 8.53 0.66 11.8

OCENE KVALITETA VAZDUHA

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.

ODLIČAN

ODLIČAN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je odličan, bez rizika po zdravlje stanovništva.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Nema ograničenja u boravku na otvorenom, štaviše u cilju održavanja i unapređenja zdravih stilova života, u ovim uslovima se preporučuje što duži boravak na otvorenom uz fizičke aktivnosti, u skladu sa zdravstvenim stanjem pojedinaca (šetnja, vežbanje na otvorenom, vožnja bicikla i sl.). Ove aktivnosti na otvorenom treba obavljati na što je moguće većoj udaljenosti od vidljivih izvora zagađenja vazduha (saobraćajnice, kućna ložišta i sl.) Ova preporuka se odnosi na celokupnu populaciju, uključujući i osetljive grupe u populaciji.

DOBAR

DOBAR

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je dobar i boravak na otvorenom ne predstavlja nikakav rizik za većinu populacije. Izuzetak je mali broj izrazito osetljivih osoba u populaciji, kod kojih se mogu javiti blage do umerene zdravstvene tegobe (npr. znaci iritacije disajnih organa, kašalj, bol u grlu) i pri nižim koncentracijama zagađujućih materija u odnosu na koncentracije na koje reaguje najveći deo populacije.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za izrazito osetljive osobe: Pratiti eventualnu pojavu simptoma, kao što su: kašalj ili otežano disanje. Ukoliko se jave, razmotriti mogućnost skraćenja i smanjenje intenziteta napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini.

- Preporuka za ostale u populaciji: bez ograničenja tokom boravka na otvorenom.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

PRIHVATLJIV

PRIHVATLJIV

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kod osetljivih grupa* u populaciji se mogu javiti određene zdravstvene tegobe (najčešće pogošanje već postojećeg oboljenja), ali se ne očekuju efekti na zdravlje zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Preporuka za osetljive grupe: Može se boraviti napolju, ali pratiti eventualnu pojavu simptoma kao što su kašalj, otežano disanje, a dodatno i pojavu lupanja srca i neuobičajenog osećaja umora kod osoba sa oboljenjima srca. Ukoliko se jave ovi simptomi, skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini, a ako se simptomi zadrže i nakon preduzimanja ovih mera, obratiti se svom lekaru.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

ZAGAĐEN

ZAGAĐEN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa* mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za osetljive grupe: Izbegavati naporne aktivnosti** u spoljašnjoj sredini. Preusmeriti obavljanje aktivnosti u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

- Preporuka za ostale u populaciji: Skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti**. Praviti češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti u spoljnoj sredini koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

JAKO ZAGAĐEN

JAKO ZAGAĐEN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama* populacije.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za celokupnu populaciju: Izbegavati sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skratiti boravak na otvorenom, preusmeriti obavljanje uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

Kriterijumi

ODLIČAN DOBAR PRIHVATLJIV ZAGAĐEN JAKO ZAGAĐEN
NO2 [1h] 0 - 50 50.01 - 100 100.01 - 200 200.01 - 400 > 400.01
PM10 [1h] 0 - 25 25.01 - 50 50.01 - 90 90.01 - 180 > 180.01
PM2.5 [1h] 0 - 15 15.01 - 30 30.01 - 55 55.01 - 110 > 110.01
SO2 [1h] 0 - 50 50.01 - 100 100.01 - 350 350.01 - 500 > 500.01
O3 [1h] 0 - 60 60.01 - 120 120.01 - 180 180.01 - 240 > 240.01
CO [1h] 0 - 5 5.00001 - 7.5 7.50001 - 10 10.00001 - 20 > 20.00001