KVALITET VAZDUHA NA TERITORIJI BEOGRADA JE DOBAR!

Trenutni podaci

Kvalitet vazduha ocenjen je 30.03.2023. 00:00 - 00:59
Kvalitet Stanica Mreža PM2.5 PM10 NO2 SO2 O3 CO
DOBAR Beograd Ovča IPH-BGD 23.2 25.2 9.03 11.7 52.5 0.51
DOBAR Beograd Zemun TB IPH-BGD 18.8 24.1 27.9 7.89
DOBAR Beograd Despota Stefana IPH-BGD 23.4 28.5 28.4 9.01 0.32
DOBAR Beograd Oml. brigada IPH-BGD 21.8 27.4 17.6 12.9
DOBAR Beograd Obrenovac IPH-BGD 18.1 22.3 10.3 20.1
DOBAR Beograd Obrenovac Ušće IPH-BGD 25.2 29.7 8.72 31.7
PRIHVATLJIV Beograd Lazarevac IPH-BGD 34.3 37 9.55 39.7 65.9
DOBAR Beograd Vinča IPH-BGD 27.8 31.6 14.3 5.46 61.4 0.51
DOBAR Beograd Dragiša Mišović IPH-BGD 17 20.6 15.9 68.5
DOBAR Veliki Crljeni IPH-BGD 24.6 26.9 12.2 11.5 0.61
DOBAR Beograd Topčiderska Zvezda IPH-BGD 15.7 18.5 12.2 8.42 69.4 0.15
DOBAR Beograd Vračar Dom zdravlja IPH-BGD 26.1 30.3 15.3 3.98 68.2 0.46
DOBAR Beograd Bežanijska kosa IPH-BGD 22 26.4 37.2 9.39 49.7 0.62
DOBAR Beograd Banovo brdo IPH-BGD 16.7 19.7 13.7 11.2 73 0.19
DOBAR Beograd Ada petlja IPH-BGD 20.3 23.7 19.1 14.3 53.3 1.21
DOBAR Beograd Surčin IPH-BGD 23.1 28.2 12.5 65.8
DOBAR Beograd Zemun Ugrinovačka IPH-BGD 22.6 31.3 29.4 8.61 29.5 0.73
PRIHVATLJIV Beograd Borča IPH-BGD 35.9 40.5 18.5 18.1 59.6 1.82
DOBAR Beograd Franša Deperea IPH-BGD 26 33 34.2
PRIHVATLJIV Beograd Leštane IPH-BGD 44.4 56.4 38
PRIHVATLJIV Beograd Stojčino Brdo IPH-BGD 39.1 44.7 21
ODLIČAN Beograd Barajevo IPH-BGD 14.7 18 4.72
DOBAR Beograd Ada Marina IPH-BGD 18.9 22.9 22.6 61.8 0.25
DOBAR Beograd Mladenovac IPH-BGD 27.5 35.2 13.2
DOBAR Beograd Sopot IPH-BGD 15.1 17.4 8.3
DOBAR Srednja vrednost 24.1 28.8 18.2 14 59.9 0.62

OCENE KVALITETA VAZDUHA

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.

ODLIČAN

ODLIČAN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je odličan, bez rizika po zdravlje stanovništva.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Nema ograničenja u boravku na otvorenom, štaviše u cilju održavanja i unapređenja zdravih stilova života, u ovim uslovima se preporučuje što duži boravak na otvorenom uz fizičke aktivnosti, u skladu sa zdravstvenim stanjem pojedinaca (šetnja, vežbanje na otvorenom, vožnja bicikla i sl.). Ove aktivnosti na otvorenom treba obavljati na što je moguće većoj udaljenosti od vidljivih izvora zagađenja vazduha (saobraćajnice, kućna ložišta i sl.) Ova preporuka se odnosi na celokupnu populaciju, uključujući i osetljive grupe u populaciji.

DOBAR

DOBAR

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je dobar i boravak na otvorenom ne predstavlja nikakav rizik za većinu populacije. Izuzetak je mali broj izrazito osetljivih osoba u populaciji, kod kojih se mogu javiti blage do umerene zdravstvene tegobe (npr. znaci iritacije disajnih organa, kašalj, bol u grlu) i pri nižim koncentracijama zagađujućih materija u odnosu na koncentracije na koje reaguje najveći deo populacije.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za izrazito osetljive osobe: Pratiti eventualnu pojavu simptoma, kao što su: kašalj ili otežano disanje. Ukoliko se jave, razmotriti mogućnost skraćenja i smanjenje intenziteta napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini.

- Preporuka za ostale u populaciji: bez ograničenja tokom boravka na otvorenom.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

PRIHVATLJIV

PRIHVATLJIV

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kod osetljivih grupa* u populaciji se mogu javiti određene zdravstvene tegobe (najčešće pogošanje već postojećeg oboljenja), ali se ne očekuju efekti na zdravlje zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Preporuka za osetljive grupe: Može se boraviti napolju, ali pratiti eventualnu pojavu simptoma kao što su kašalj, otežano disanje, a dodatno i pojavu lupanja srca i neuobičajenog osećaja umora kod osoba sa oboljenjima srca. Ukoliko se jave ovi simptomi, skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini, a ako se simptomi zadrže i nakon preduzimanja ovih mera, obratiti se svom lekaru.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

ZAGAĐEN

ZAGAĐEN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa* mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za osetljive grupe: Izbegavati naporne aktivnosti** u spoljašnjoj sredini. Preusmeriti obavljanje aktivnosti u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

- Preporuka za ostale u populaciji: Skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti**. Praviti češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti u spoljnoj sredini koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

JAKO ZAGAĐEN

JAKO ZAGAĐEN

Uticaj na zdravlje stanovništva

Ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama* populacije.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za celokupnu populaciju: Izbegavati sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skratiti boravak na otvorenom, preusmeriti obavljanje uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

Kriterijumi

ODLIČAN DOBAR PRIHVATLJIV ZAGAĐEN JAKO ZAGAĐEN
NO2 [1h] μg/m3 0 - 50 50.01 - 100 100.01 - 200 200.01 - 400 > 400.01
PM10 [1h] μg/m3 0 - 25 25.01 - 50 50.01 - 90 90.01 - 180 > 180.01
PM2.5 [1h] μg/m3 0 - 15 15.01 - 30 30.01 - 55 55.01 - 110 > 110.01
SO2 [1h] μg/m3 0 - 50 50.01 - 100 100.01 - 350 350.01 - 500 > 500.01
O3 [1h] μg/m3 0 - 60 60.01 - 120 120.01 - 180 180.01 - 240 > 240.01
CO [1h] mg/m3 0 - 5 5.00001 - 7.5 7.50001 - 10 10.00001 - 20 > 20.00001