EN

OCENE KVALITETA VAZDUHA

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje.

ODLIČAN

DOBAR

PRIHVATLJIV

ZAGAĐEN

JAKO ZAGAĐEN

EFEKTI PO ZDRAVLJE UV ZRAČENJA

Saznajte više o štetnim efektima po zdravlje usled prekomernog izlaganja utravioletnom zračenju.